+90 312 473 59 49
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma: 09:00-18:00 | Cmt: 10:00-16:00
Ödeme Sayfası

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik, ticaret şirketleri, kambiyo senetleri, deniz ticareti, sigorta gibi alanları düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Ticaret Kanunu “Ticari İşletme Hukuku”, “Şirketler Hukuku”, “Kıymetli Evrak Hukuku”, “Taşıma Hukuku”, “Deniz Ticareti Hukuku”, “Sigorta Hukuku” bölümlerinden oluşmaktadır.

Ticari işletme hukuku; kişilerin ticari işletmeden kaynaklanan hak ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari işletme; esnaf işletmesi için belirlenen sınırı aşan, kazanç elde etmeyi amaçlayan mesleki amaçlı sürekli ve bağımsız şekilde örgütlenen işletmelerdir. Tacir ise bir ticari işletmeyi kısmen de olsa, kendi adına işleten kişidir.

Ticari şirketler ise ayrı bir tüzel kişiliğe sahip, şirket türüne göre asgari kişi sayısı değişmekle beraber kişilerin iktisadi bir amaç için, emek ve mallarını yaptıkları bir sözleşmeyle birleştirmek suretiyle oluşturdukları topluluktur. Kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri olmak üzere beş çeşit ticari şirket türü mevcuttur. Şirketler hukuku ise ticari şirketlerin kuruluşunu, işleyişini, ortakların hak ve borçlarını ve sona ermelerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre kıymetli evrak öyle senetlerdir ki taşıdığı hak, senetten ayrı ileri sürülemeyeceği gibi senetten ayrı da devredilemez. Hakkın senede sıkı bir şekilde bağlanmasında amaç tedavül kolaylığı ve güvenliğini sağlamaktır. Kıymetli evrak; kambiyo senetleri(poliçe, bono, çek), tahvil senetleri, hisse senetleri, taşıma senedi, makbuz senedi, varant, konşimento gibi türleri mevcuttur. Kıymetli evrak hukuku da bu tür senetlerin türleri, sıkı şekil şartlarını, içerikleri, tahsil veya rehin verilebilme şartları ile devredilebilme şartları gibi konuları, düzenleyen hukuk dalıdır.

Deniz ticareti hukukunu; gemi, gemilerin denizde seyrüseferi, gemi sicili, gemi ipoteği, donatan, donatma iştiraki, navlun sözleşmesi, denizde yolcu taşıma sözleşmesi, müşterek avarya, çatma, gemi alacaklısı gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır.

Sigorta hukuku ise sigortacının bir prim karşılığında, şahsın parayla ölçülebilen menfaatini zarara uğratan tehlikenin,  rizikonun meydana gelmesi durumunda bunu tazmin etmeyi yükümlendiği sigorta sözleşmesi ile ilgili kişiler arasında olan ilişkilerle, sigortacılıkla uğraşan kurumların çalışma şartlarını, sigorta sözleşmesi, tanımı ve unsurları, sigortacı, sigorta ettiren, sigorta akdinin kurulması, sigorta sözleşmesinin hükümleri ve sona ermesi, sigorta çeşitleri vb. düzenleyen hukuk dalıdır.

Ticari uyuşmazlıklarda görevli mahkeme ise ticaret mahkemeleridir. Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalarda dava şartı olarak arabuluculuk mevcuttur.