+90 312 473 59 49
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma: 09:00-18:00 | Cmt: 10:00-16:00
Ödeme Sayfası

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL – Kitaplar

Kitaplar

Yazarı veya Ortak Yazarı Olduğu Kitap ve Monografiler

Tüketici Hukuku Dersleri

Introduction to Turkish Civil Law and Law of Persons

İçtihatlı, Notlu, Atıflı Türk Borçlar Kanunu

Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları

Taşımaz Hukuku Davaları Hakkında Hukuk Genel Kurulu (HGK) Kararları

Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) Davası Rehberi

Uygulamalı Hukuka Giriş

Türk Borçlar Kanunu

Viyana Satım Antlaşması (CISG)

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi ve Arazi Toplulaştırmasının Genel Esasları

Alt Vekalet

Sözleşmeler Rehberi

İçtihatlı, Notlu, Atıflı Türk Medeni Kanunu

Tamamlayıcı Olgunun Hukuki İşleme Etkisi

Taşınmaz Hukuku Davaları Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları

Sözleşmeler Hukuku Hakkında Hukuk Genel Kurulu Kararları

Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi

Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi

Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları

İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu ve Tüketicinin Korunması

Bölüm Yazarı Olduğu Kitaplar ve Akademik Çalışmalar

“Beklenmeyen Fiyat Artışlarının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkilerinin Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Beklenmeyen Fiyat Artışlarının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Raporu,

Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları

“6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tüketici İşlemi ve Usul Hukuku Bakımından Etkileri”, Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

“İnşaatçı (Yapı) İpoteği”, İnşaat Hukuku ve Uygulamaları

E-Sözleşmelerin Kurulması Öneri veya Kabulün Geri Alınması

“Banka Mevduat Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması”, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları

Taşınmaz Mülkiyetini Nakil Borcu Doğuran Sözleşmelerde Geçerlilik Şartları ve Şekil

Editörü ve/veya Bazı Yazarlarından Olduğu "Uzman Arabuluculuk Modülleri"