+90 312 473 59 49
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma: 09:00-18:00 | Cmt: 10:00-16:00
Ödeme Sayfası

Şebnem AKİPEK ÖCAL

Arabulucu Prof. Dr. | Öğretim Üyesi | Eski Dekan | Eski Rektör Yardımcısı

Telefon
+90 (312) 473 59 49

Özgeçmiş

Hukuk Eğitimi; Profesör, Aralık 2010, Doçent, Mayıs 2004, Doktora (PH.D.) Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs 1998, Yüksek Lisans (LL.M.) University of London, London School of Economics and Political Science, Ekim 1991, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-birincilikle mezuniyet, Haziran 1989.

İş Tecrübesi, Medeni Hukuk Profesörü, TED Üniversitesi Öğretim Üyesi, TED Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eski Hukuk Müşaviri, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Eski Müdürü, Kadir Has Üniversitesi Eski Dekanı.

Misafir Öğretim Üyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi,  

Önemli Çalışmalarından Bazıları, Willem Vis Kurgusal Duruşma Yarışmasında Hakem (2014-2022), Viyana, Avusturya; Willem Vis East Kurgusal Duruşma Yarışmasında Hakem (2019), Hong Kong; Salzburg Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz okulunda misafir öğretim üyesi (2015-2022), Salzburg, Avusturya; “Viyana Satım Sözleşmesi ve Türk Hukuku” konusunda ders, Avans University of Applied Sciences Tilburg / Hollanda (Ocak 2012); Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı (Haziran 2012); Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye adına savunma yapan avukat olarak (Aralık 2009); Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı (Ocak 2008); Romanya Bükreş’te  Friedrich Neumann Vakfı ve Bükreş Barosu tarafından düzenlenen Avrupa Birliği sürecinde Yasal Uyum konulu konferansta davetli konuşmacı (Haziran 2006); Slovenya Ljubljana’da, Kadın Hakları ve Sorun Çözme (Arabuluculuk) hakkında düzenlenen Eğitim Seminerinde katılımcı (Temmuz 2001); İngiltere-Norwich, East Anglia Üniversitesi’nde araştırma (Mart 2001); Avusturya Salzburg’da Sanal Ortamda Fikri Haklar ve Elektronik Ticaret konulu Salzburg Semineri’ne katılımcı (Agustos 2000); 4. Tüketici Konseyi bünyesinde oluşturulan “Elektronik Ticaret” Alt Komite Başkanlığı (Mart 2000); DPT bünyesinde oluşturulan Türkiye-AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu’nda raportörlük (Kasım 1994).

Uzmanlık Alanları

 • Sözleşmeler Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • Taşınmaz Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Bankacılık Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • Uluslararası Ticari Tahkim Hukuku

Eğitim & Baro Kaydı

Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 1989

Yüksek Lisans, (LL.M.) University of London, London School of Economics and Political Science, Ekim 1991

Doktora (PH.D.) Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs 1998

Ankara Barosu Kaydı, 1990 – Sicil No: 9989

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Kaydı, 2020

Kitaplar

I. KİTAPLAR
 1. Tüketici Hukuku Dersleri, Yetkin Yayınevi, Ankara 2021, (iki yazardan biri olarak)
 2. Genç İnsan Hakları Savunucuları Yetiştirmek, Yetkin Yayınevi, Ankara 2021, (dört yazardan biri olarak)
 3. Introduction to Turkish Civil Law and Law of Persons, Yetkin Yayınevi, Ankara 2021, (iki yazardan biri olarak)
 4. İçtihatlı, Notlu, Atıflı Türk Borçlar Kanunu, Güncellenmiş 2.Baskı, Aristo Yayınevi, İstanbul 2021, (iki yazardan biri olarak)
 5. Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları, Yetkin Yayınevi, Ankara 2020, (iki yazardan biri olarak)
 6. Taşımaz Hukuku Davaları Hakkında Hukuk Genel Kurulu (HGK) Kararları, Ariston Yayınevi, İstanbul 2020, (iki editörden biri olarak)
 7. İçtihatlı, Notlu, Atıflı Türk Borçlar Kanunu, Aristo Yayınevi, İstanbul 2018, (iki yazardan biri olarak)
 8. Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) Davası Rehberi, Genişletilmiş 2.Baskı, Aristo Yayıncılık, İstanbul 2017, (üç yazardan biri olarak)
 9. Sorularla 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) Davası Rehberi, Aristo Yayıncılık, İstanbul 2016, (üç yazardan biri olarak)
 10. Uygulamalı Hukuka Giriş, Ankara 2013, (iki yazardan biri olarak)
 11. Türk Borçlar Kanunu, Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2012, (üç yazardan biri olarak)
 12. Medeni Hukuk I, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir 2011.
 13. Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi ve Arazi Toplulaştırmasının Genel Esasları, Ankara 2010.
 14. Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara 2008 (beş yazardan biri olarak)
 15. Bağbaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Mavi Tünel Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara 2008 (beş yazardan biri olarak)
 16. Alt Vekâlet, Ankara 2003.
 17. Sözleşmeler Rehberi, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2. baskı, Ankara 2002 (iki yazardan biri olarak).
 18. Sözleşmeler Rehberi, Ankara 2000 (iki yazardan biri olarak).
 19. Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara 1999.
 20. Yurttaş Olmak İçin….., Ankara 1998 (altı yazardan biri olarak).
 21. Yurttaş Olmak İçin….., Öğretmen El Kitabı, Ankara 1998 (altı yazardan biri olarak).

 

II. KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
 1. “Beklenmeyen Fiyat Artışlarının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkilerinin Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Beklenmeyen Fiyat Artışlarının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi Raporu, İntes, Mart 2022.
 2. “İş Hukukunda İbra Sözleşmesi”, I. İş Hukuku Kongresi, Aristo Yayınevi, Ocak 2022.
 3. “Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk”, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2021.
 4. “Aile ve Miras Hukukunda Uzman Arabuluculuk”, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2021.
 5. “İnşaat Hukukunda Uzman Arabuluculuk”, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2021.
 6. “Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi Işığında Ortak Velayet”, II. Medeni Hukuk Kongresi, Aristo Yayınevi, Aralık 2021.
 7. “İnşaat Hukukunda Tüketici Bakımından Culpa in Contrahendo”, 10. Tüketici Hukuku Kongresi, Aristo Yayınevi, Kasım 2021.
 8. “Kefalet Sözleşmelerinin Kurulması ve Eş Rızası”, II. Borçlar Hukuku Kongresi, Aristo Yayınevi, Ekim 2021.
 9. “Hasta Tüketici midir?” Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Güncellenmiş 2.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2021.
 10. “Miras Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Arabuluculuğa Uygunluğunun Maddi Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, I. Medeni Hukuk Kongresi, Ariston Yayınevi, Aralık 2020.
 11. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tüketici İşlemi ve Usul Hukuku Bakımından Etkileri”, Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018.
 12. “Introduction to Business Law”, “Law of Contracts”, Business Law, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir 2018.
 13. “Hasta Tüketici midir?” Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018.
 14. “İnşaatçı (Yapı) İpoteği”, İnşaat Hukuku ve Uygulamaları, Onikilevha Yayınevi, İstanbul 2017.
 15. “Genel İşlem Koşulları İle Haksız Şartlara Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 90. Kuruluş Yıldönümü Armağanı, Ankara 2017.
 16. “Introduction to Civil Law”, Introduction to Law, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir 2017.
 17. “Taşınmazlar Üzerindeki Ayni Hakların Devrine İlişkin Taahhüt İşlemlerinin Şekli”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 90.Yılı Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul 2017.
 18. “Hastanın Tedaviyi Reddetmesi ve Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, III. Sağlık Hukuku “Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı ve Ötenazi” Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul 2017.
 19. “Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi”, İstanbul 2017.
 20. “E-Sözleşmelerin Kurulması Öneri veya Kabulün Geri Alınması”, E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, İstanbul 2017.
 21. “Banka Mevduat Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması”, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2016-2017, İstanbul 2017.
 22. “Taşınmaz Mülkiyetini Nakil Borcu Doğuran Sözleşmelerde Geçerlilik Şartları ve Şekil”, Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, İstanbul 2016.
 23. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tüketici İşlemi ve Uygulanması” Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Disiplinler Arası Yaklaşım, 1. Baskı, Ankara 2016.
 24. “Bankacılık Uygulamalarında Şahsi Teminatlar ve Tüketicinin Korunması”, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015-2016, Ankara 2016.
 25. “Avukatın Özen Yükümlülüğü ve Tüketicinin Korunması”, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2015-2016, Ankara 2016.
 26. “Bedensel Zararların Tazmini Kapsamında Tüketici Hukuku Yönünden Ürün Sorumluluğu”, Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini, Ankara 2016.
 27. “Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve Motorlu Taşıt Aracı İşletenin Sorumluluğu”, Prof.Dr. Seza Reisoğlu’na Armağan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 508, Ankara 2016.
 28. “Protection of Property Rights As Part Of Human Rights Under Turkish Law”, Foreign Investment Law Symposium Review, Kadir Has University, Faculty of Law, İstanbul 2016.
 29. “Hasta-hekim hakları ve yükümlülükleri”, “Tıbbi müdahalenin hukuku uygunluk şartları”, “Hekimin sözleşmeden kaynaklanan hukuki sorumluluğu”, “Hekimin sözleşme dışı sorumluluğu ve sağlık kuruluşlarının sorumluluğu”, Sağlık Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir 2016.
 30. “Tüketici kredileri”, “Haksız Şart”, Milli Şerh, İstanbul 2016.
 31. “Genel Olarak Tüketici Kredileri”, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tüketici Hukuku Konferansı Bildiri Kitabı, Ankara 5-6 Aralık 2015.
 32. “Hasta ve Hekim Arasında Kurulan Sözleşmeler Bakımından Tüketicinin Korunması”, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2014-2015, 4. Tüketici Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, s.284-299, İstanbul, Nisan 2015.
 33. “Bankacılık Sektöründe Tüketici Sözleşmeleri ve Haksız Şartlar”, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, s.71-86, İstanbul, Mart 2015.
 34. “Bankacılık Sektöründe Kefalet”, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, s.123-159, İstanbul, Mart 2015 (üç yazardan biri olarak).
 35. “Türk Borçlar Kanuna Göre Sözleşme Faiz Oranına Getirilen Sınırlama ve Bu Sınırlamanın Ticari İş Bakımından Uygulanabilirliği”, Ticaret Hukukuna Hukukun İlgili Diğer Alanlarıyla Birlikte Bakış Sempozyumu Bildiriler, Gazimağusa Kıbrıs, 15-16 Mayıs 2014.
 36. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ticari Reklamlar, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 3.Tüketici Hukuku Sempozumu, Ankara 2014.
 37. “Landerbericht Türkei”, BGB Erbrecht Nomos Kommentar, Band 5, 4. Auflage, Germany Baden-Baden 2014.
 38. “AB’de Tüketicinin Korunması ve Tüketici Hakları”, Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2014.
 39. “The Development in Turkish Consumer Protection Law and the Effects of EU Law on These Development”, Turkey’s Integration Into the European Union, UK 2013.
 40. “Aile İçi Şiddete Yönelik Özel Yasal Düzenlemeler Kapsamında Bedensel Zararların Tazmini ve Sorumluluk”, Ankara Barosu Ulusal Kongre Kitabı, Ankara 2013.
 41. “Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması”, “Haksız Sözleşme Koşullarına Karşı Tüketicinin Korunması, “Tüketici Kredilerinde Tüketicinin Korunması”, “Kapıdan ve Mesafeli Tüketici İşlemleri”, Tüketici Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir 2013.
 42. “AB’de Tüketicinin Korunması ve Tüketici Hakları”, Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Ankara 2012.
 43. “Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması”, Toprak Mülkiyeti, Ankara 2010.
 44. “Avrupa Birliğinde Tüketicinin Korunması ve Türkiye’nin Uyumu”, Hala Avrupa Birliğine Tam Üyelik?, İstanbul 2008.
 45. “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, Doğum Hekimliği, Maternal-Fetal Tıp’ta Etik ve Yasal Boyut, s.48-61, Ankara 2004.
 46. “Gebe ve Hekim İlişkisi”, Doğum Hekimliği, Maternal-Fetal Tıp’ta Etik ve Yasal Boyut, s.109-119, Ankara 2004 (iki yazardan biri olarak).
 47. “Embriyo ve Fetus; Etik ve Yasal Boyut”, Doğum Hekimliği, Maternal-Fetal Tıp’ta Etik ve Yasal Boyut, s.119-132, Ankara 2004 (dört yazardan biri olarak).
 48. “Türkiye’de Tüketicinin Korunmasının Yasal Boyutu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, 21. Yüzyıla Girerken Tüketici Olarak Haklarımızı Biliyor muyuz?, s.53-64, Ankara 2000.
 49. “Batı Ülkelerinde ve Avrupa Birliği’nde Tüketicinin Korunması”, Türkiye’de Tüketicilerin Korunması, Sorunlar-Perspektifler, TES-AR Yayınları No:18, s.21-30, Ankara 1996.
 50. “İngiltere’de Hukuk Öğretimi”, Hukuk Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No.497, s.35-50, Ankara 1993.