+90 312 473 59 49
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma: 09:00-18:00 | Cmt: 10:00-16:00
Ödeme Sayfası

İş Hukuku

İş hukuku; işveren ile işçi arasındaki iş ilişkisinden doğan işçi ücretleri, çalışma şartları, kıdem tazminatı, işveren- işçi ilişkileri ve işçi sendikaları ve benzeri konularda işveren ile işçilerin hak ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır.

İş ilişkisi; işveren ile işçi arasında işçinin işverene bağımlı olarak çalıştığı, işçinin ise buna karşılık ücret almayı hak kazandığı sözleşmelerdir. İşveren, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları; işçi, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiyi; işyeri ise işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birimi ifade eder.

İş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklara bakmakla görevli mahkeme iş mahkemeleridir. Ancak İş Mahkemeleri Kanunu’na göre; iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bu durumda taraflarca arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilirler.