sebnem_banner

sebnem_SB
Prof.Dr.Şebnem Akipek
Danışman – Röktör Yardımcısı
Öğretim Üyesi
Eski Dekan
akipek@asdhukuk.com


Prof. Dr. Şebnem Akipek, 1985 yılında birinci olarak girdiği A.Ü.Hukuk Fakültesinden 1989 yılında yine birinci olarak mezun olmuştur. 1998 yılında doktor, 2004 yılında doçent 2010 yılında profesörlük unvanlarını almıştır. Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, TED Üniversitesi ve Ufuk Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi, Kadir Has Ünivesitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev aldı. 2000 yılı itibarı ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görevi 30.10.2018 tarihinde emeklilik ile son bulmuştur. TED Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevi devam etmektedir.

Özel Uzmanlık ve İlgi Alanları


 • Sözleşmeler Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Tüketicinin Korunması Hukuku
 • Banka Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku (özellikle CISG)
 • Eşya Hukuku
 • Taşınmaz Hukuku
 • Uluslararası Ticari Tahkim  Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Das neue türkische Bürgerliche Gesetzbuch und das Konzept des Familienwohnsitzes im türkischen Zivilrecht”, Rechtspfleger, 33. Jahrgang, Heft 2, Januar/Februar 2009, 61-65.
  • “Acquisition of Immovable Property by Aliens in the Turkish Legal System”, Eastern European Community Law Journal, V.I, Issue 2, p.1-18, Hungary Eylül 2004 (iki yazardan biri olarak).
  • “Code of Protection of the Consumer”, International Bar Association Consumer Law News Letter No:4, p. 9-10, London Mart 2000.
  • “Products Liability in Turkey”, International Bar Association Products Liability, Advertising, Unfair Competition, and Consumer Affairs News Letter V.3, No.2, p.10-12, London Ağustos 1995.

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Yapı Denetim Kuruluşları ve Bu Kuruluşların Faaliyetlerinin Denetlenmesi”, İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Dergisi, Eylül-Ekim 2011, Yıl:21, Sayı:127, s.66-69 (iki yazardan biri olarak)
  • “Kat İrtifakının Hukuki Niteliği ve Kat İrtifakına İlişkin Güncel Sorunlar”, Yaklaşım, yıl: 16, S. 189, Eylül 2008, s. 238-249
  • “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kredi Kartları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı 3, s.103-119, Ankara 2003
  • “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, MN Klinik Bilimler ve Doktor, C.9, S.2, s.236-241, Ankara 2003
  • “Tıbbi Hizmetlerin Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu Tasarısı Üzerine İlk İzlenimler”, MN Klinik Bilimler ve Doktor, C.9, S.1, s.109-119, Ankara 2003 (dört yazardan biri olarak)
  • “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması Hakkında Avrupa Birliği Direktifi ve Türkiye’nin Uyumu”, Batider, Cilt 21, Sayı 4, s.45-66, Ankara Aralık 2002
  • “Sanal Ortamda Telif Hakları”, Batider, Cilt 21, Sayı 1, s.47-77, Ankara Haziran 2001 (iki yazardan biri olarak)
  • “Sanal Ortamda Gerçekleşen Telif Hakkı İhlallerine Uygulanacak Hukuk”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 50, Sayı 3, s.115-139, Ankara 2001 (iki yazardan biri olarak)

  Ulusal Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • “Hukukumuzda E-Ticaretin Yeri ve Bu Kapsamda Akdedilen Sözleşmelerin Niteliği”, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İşveren Dergisi, C.51, S.4, s.64-67, Temmuz-Ağustos 2013.
  • “Türk Ticaret Kanununun Eski Medeni Kanun Hükümlerine Yaptığı Atfın Yeni Medeni Kanun Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, s.3-18, İstanbul 2003 (iki yazardan biri olarak).
  • “Kamu İhale Sözleşmeleri”, İntes İnşaat Sanayii Dergisi, S.74, s.40-45, Ankara Kasım-Aralık 2002 (iki yazardan biri olarak).
  • “Elektronik Ticarette Sözleşme”, http://www.tubitak.gov.tr/anasayfadan/toplanti/sebnemakipek.htm, Nisan 2001.
  • “Türkiye’de Tüketicinin Korunmasının Yasal Boyutu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, Standard, Yıl 40, S. 471, s.24-31, Ankara Mart 2001.
  • “Yapı Denetimi ve Yapı Denetim Kuruluşları”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sayı 108, s.1-18, Ankara Kasım 2000 (iki yazardan biri olarak).
  • “İngiliz Hukukunda İşçilerin Haksız Fiilleri Dolayısıyla İşverenin Kusursuz Sorumluluğu”, Prof.Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, s.741-751, İzmir 2000 (iki yazardan biri olarak).
  • “İngiliz Hukuku’nda Haksız Fiil Ehliyeti”, Prof.Dr. Turhan Esener’e Armağan, s.47-55, Ankara 2000 (iki yazardan biri olarak).
  • “Vakıflarda Evladiye Davaları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.47, S.1-4, s.145-151, Ankara 1998 (iki yazardan biri olarak, basım tarihi 2000).
  • “Tamamlayıcı Olgunun Hukuki İşleme Etkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.44, S.1-4, s. 269-291, Ankara 1995 (basım tarihi 1996).
  • “Avrupa Birliği Direktifi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketici Kredisi”, TSE Tüketici Bülteni, S.91, s.6-7, Şubat 1996.
  • “Çevreyi Kirletenin Hukuki Sorumluluğu”, Manisa Barosu Dergisi, S.51, s.4-22, Manisa 1994.

  Bazı Temel Eserler

  • Türk Borçlar Kanunu, Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2012 (üç yazardan biri olarak)
  • Medeni Hukuk I, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir 2011
  • Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi, Birleştirilmesi ve Arazi Toplulaştırmasının Genel Esasları, Ankara 2010
  • Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri
  • Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara 2008 (beş yazardan biri olarak)
  • Bağbaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Mavi Tünel Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri, Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara 2008 (beş yazardan biri olarak)
  • Alt Vekalet, Ankara 2003
  • Sözleşmeler Rehberi, genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2. baskı, Ankara 2002 (iki yazardan biri olarak)
  • Sözleşmeler Rehberi, Ankara 2000 (iki yazardan biri olarak)
  • Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara 1999
  • Yurttaş Olmak İçin….., Ankara 1998 (altı yazardan biri olarak)
  • Yurttaş Olmak İçin….., Öğretmen El Kitabı, Ankara 1998 (altı yazardan biri olarak)

  Uluslararası Çalışmalar

  • Haziran 2012, Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı olarak.
  • Ocak 2012, Avans University of Applied Sciences Tilburg / Hollanda’da misafir öğretim üyesi olarak Viyana “Satım Sözleşmesi ve Türk Hukuku” konusunda Erasmus faaliyeti kapsamında ders vermek.
  • Ocak 2011-Eylül 2012, ICC tahkiminde TPAO’nun avukatı olarak.
  • Eylül 2011-Nisan 2012, Clifford Chance hukuk bürosu yanında uzman bilirkişi (expert witness) olarak.
  • Kasım 2009-Ağustos 2011, Fenwick Elliott hukuk bürosu yanında uzman bilirkişi (expert witness) olarak.
  • Haziran 2010, Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı olarak.
  • Aralık 2009, Strasbourg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye adına savunma yapan avukat olarak.
  • Ocak 2008, Almanya Hildesheim’da Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferansta davetli konuşmacı olarak.
  • Haziran 2006, Romanya Bükreş’te Friedrich Neumann Vakfı ve Bükreş Barosu tarafından düzenlenen Avrupa Birliği sürecinde Yasal Uyum konulu konferansta davetli konuşmacı olarak.
  • Temmuz 2001, Slovenya Ljubljana’da, Kadın Hakları ve Sorun Çözme (Arabuluculuk) hakkında düzenlenen Eğitim Seminerinde katılımcı olarak, (düzenleyen; “South-East Europe Leadership Initiative).
  • Mart 2001, İngiltere-Norwich, East Anglia Üniversitesi’nde araştırma (British Council bursu ile).
  • Ağustos 2000, Avusturya Salzburg’da Sanal Ortamda Fikri Haklar ve Elektronik Ticaret konulu Salzburg Semineri’ne katılım (Salzburg Seminer bursu ile).
  • Haziran 1998 – Temmuz 1998, ABD’de (University of Arizona) araştırma ve kaynak toplama çalışması.
  • Ekim 1996-Şubat 1997, Almanya’da (Albert Ludwig Üniversitesi, Freiburg) araştırma ve doktora tezi için kaynak toplama çalışması. (DAAD bursu ile).
  • Eylül 1990-Ekim 1991, İngiltere’de (London School of Economics and Political Science, Londra) Yüksek Lisans çalışması. (British Council bursu ile).

  Diğer Önemli Çalışmalar

  • Eğitici eğitmenliği, Adalet Akademisi Başkanlığında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun bütüncül olarak kavranması konusunda yurt çapında eğitici olarak görev yapacak Hâkimlerin eğitilmesi, Haziran 2012-Haziran 2013.
  • KAMAG Projesinde iş paketi yürütücülüğü, Yabancıların Taşınmaz Mal Edinimi, Şubat 2011-Ekim 2013.
  • Alt Komisyon Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu Kütüğünde Taşınmaz Değerinin Belirlenmesi, Ağustos 2011-Mart 2012.
  • Yurtiçi tahkimde hakemlik, 2009.
  • “Eleştirel Düşünme (Critical Thinking)” Eğitimi, Eğitici Eğitmenliği, Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştay, Biga, 9-12 Eylül 2008.
  • Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde İlköğretim ve Lise öğretmenlerine verilecek hizmet içi eğitim programında eğitmenlik, Ankara, Kasım-Aralık 2004.
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve British Council işbirliği ile oluşturulan “İlköğretim için İnsan Hakları Eğitim Dizisi” hazırlama grubu üyeliği ve yazarlığı, Ankara, Eylül 2000-Haziran 2001.
  • 4. Tüketici Konseyi bünyesinde oluşturulan “Elektronik Ticaret” Alt Komite Başkanlığı, Ankara, Mart 2000.
  • “8. Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulan “Tüketici Hukuku ve Uluslararası Etkileşimler” Alt Komisyon Başkanlığı, Ankara, Aralık 1999- Şubat 2000.
  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Geçici Özel İhtisas Komisyon üyeliği, Ankara, Haziran 1998.
  • Umut Vakfı’nın düzenlediği Amerikalı ve Türk uzmanlarca oluşturulan hukuk ilintili eğitimin ülkemizde yaygınlaştırılması amacına yönelik çalışma grubu üyeliği, Ankara, Mayıs 1996-Nisan 1998.
  • DPT bünyesinde oluşturulan Türkiye-AT Mevzuat Uyumu Sürekli Özel İhtisas Komisyonu’nda raportörlük, Ankara, Aralık 1993-Kasım 1994.

  Uluslararası Kongreler

  • “Mülkiyet Hakkı ve Toplumsal Etkisi”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın düzenlediği 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Ankara, 7-8 Ekim 2013.
  • “A Comparative Analysis of Turkish Sales Contract and the Convention on the International Sale of Goods”, Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferans, Hildesheim, 12 Haziran 2012.
  • “Türk Hukuku Açısından Viyana Satım Sözleşmesi”, Tüketici Hukuku ve Viyana Satım Sözleşmesi, II. Uluslararası Türk-Alman Hukuk Sempozyumu, Ankara, 12 Nisan 2012.
  • “Keeping The Land Registry And The Different Types of Entries In The Land Registry In Turkey”, Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspfleger tarafından düzenlenen konferans, Hildesheim, 23 Haziran 2010.
  • “Türk Tüketici Hukuku Açısından Kredi Kartları”, Ankara Barosu 85. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Ankara Barosu-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Augsburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ortak Etkinliği, Uluslar arası Konferans, Ankara, 14-17 Temmuz 2009.
  • “The Concept of Family Residence in Turkish Law”, Norddeutsche Fachhochschule für Rechtspflege tarafından düzenlenen konferans, Hildesheim, 22 Ocak 2008.
  • “Reinforcing the Judiciary System”, Legal Reform in Accession Process, Cooperation of Ankara-Bucharest-Sofia Bar Associations International Conference, Bükreş, 21-22 Haziran 2006.
  • “The EU Accession and the Challenges to the Judiciary”, Legal Reform in Accession Process, Cooperation of Ankara-Bucharest-Sofia Bar Associations International Conference, Ankara, 6-7 Nisan 2006.
  • “A Comparative Introduction to Turkish Civil Law” (Türk Medeni Hukuku’na Karşılaştırmalı Bir Bakış), East Anglia Üniversitesi’nde düzenlenen Seminer, İngiltere, 6 Mart 2001.
  • “Electronic Commerce and Consumer Protection”, Salzburg Semineri, çalışma grubu ile birlikte hazırlanan raporun İngilizce olarak sunumu, Salzburg, Avusturya, 8 Ağustos 2000.

  Ulusal Kongreler

  • “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun Uygulaması”, Ankara Barosu tarafından düzenlenen konferans, Ankara, 16 Eylül 2013.
  • “Taşınmazlarda Ayni Hakların Kuruluş ve Devrine İlişkin İşlemler”, Ankara ve Van Noterler Birliği tarafından düzenlenen Sempozyum, Van, 13 Eylül 2013.
  • “Aile İçi Şiddete Yönelik Özel Yasal Düzenlemeler Kapsamında Bedensel Zararların Tazmini ve Sorumluluk”, Ankara Barosu tarafından düzenlenen “Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi”, Ankara, 4-6 Nisan 2013.
  • “Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler”, Ankara ve Diyarbakır Noterler Birliği tarafından düzenlenen Sempozyum, Mardin, 20-23 Eylül 2012.
  • “6102 sayılı TTK ve 6098 sayılı TBK’nun Yürürlüğü ve Uygulaması”, Ankara Barosu tarafından düzenlenen Sempozyum, Ankara, 14 Eylül 2012.
  • “Kamu Yönetiminde Taşınmaz Değerleme”, Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumu Oturum Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Sempozyum, Ankara, 22-23 Mayıs 2012.
  • “6098 sayılı Kanuna Göre Kefalet Sözleşmeleri”, Ankara Barosu tarafından düzenlenen Konferans, Ankara, 12 Mayıs 2011.
  • “Yeni Medeni Kanun ve Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Çerçevesinde Kadın Hakları Alanında Getirilen Yenilikler”, Aydın Üniversitesi tarafından Düzenlenen Dünya Kadın Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde Konferans, 8 Mart 2011.
  • “Taşınmaz Mülkiyet Kısıtlamaları ve Kamulaştırmanın Mülkiyet Hakkı Kısıtlamaları İçindeki Yeri”, Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Sempozyumu, Ankara, 14-18 Haziran 2010.
  • “Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması”, Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Ankara, 17-18 Aralık 2009.
  • “Sekreterlerin Sadakat Borcu ve Sır Saklama Yükümlülüğü”, 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Ankara, 14-16 Ekim 2009.
  • “Fetal Tıpta Hasta-Hekim İlişkisi”, Hacettepe Kadın-Doğum Günleri (HUCOG) Kongresi, Kapadokya, 20-23 Kasım 2008.
  • “Yoğun Bakımda Etik ve Hukuki Sorunlar”, 4. Ulusal Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 31 Ekim-4 Kasım 2007.
  • “Hekim-Hasta İlişkisinin Hukuki Boyutları”, 33. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 16-19 Ekim 2007.
  • “Fetal Tıp ve Hukuki Yönleri: Fetus Hakları”, Hacettepe Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, Ankara, 12-14 Nisan 2007.
  • “Tıbbi Kötü Uygulama: Hukuki Yönü”, V. Ulusal Maternal ve Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, İstanbul, 11-14 Kasım 2006.
  • “Tıbbi Kötü Uygulamadan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk”, Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıp: Etik ve Yasal Boyut, İstanbul, 25-26 Kasım 2005.
  • “Medeni Hukuk Açısından Etik ve Tıp”, Doğum Hekimliği- Yenidoğan ve Adolesan Sağlığı Açısından Etik, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen kongre, Kırıkkale, 26 Mart 2004.
  • “Tüketici Haklarında Son Gelişmeler”, Tüketici Koruma Derneği Kastamonu Şubesi tarafından düzenlenen konferans, Kastamonu, 15 Mart 2004.
  • “Kadın Hakları ve Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümleri Karşısında Kadının Hukuki Durumu”, 10 Aralık Kadın Platformu tarafından düzenlenen konferans, Kastamonu, 10 Aralık 2003.
  • “Sözleşme Görüşmeleri, Sözleşme İlişkisi ve Sözleşme Dışı İlişkiler”, Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıp, Etik ve Yasal Boyut Kongresi, Ankara, 12 Eylül 2003.
  • “TKHK’da Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Kredi Kartları ve Tüketici Kredileri”, Çanakkale Barosu tarafından düzenlenen panel, Çanakkale, 5 Nisan 2003.
  • “Tüketicinin Bilinçlenmesinin Hukuki Boyutu”, TSE, TÜKO-BİR ve Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen Yerli Malı, Kalite ve Tüketici Bilinci Paneli, beş panelistten biri olarak, Kayseri, 31 Ocak 2003.
  • “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, Doğum Hekimliği; Maternal-Fetal Tıp, Etik ve Yasal Boyut Kongresi, Ankara, 27 Eylül 2002.
  • “Terminal Dönem Hastaya Yaklaşımda Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Terminal Dönem Hastaya Yaklaşım Paneli, Hacettepe, beş panelistten biri olarak, Ankara, 13 Nisan 2002.
  • “Küresel Pazarlarda Tüketici Yönü İle İşletmelerin Sorumluluğunun Hukuki Boyutu”, Küreselleşmede Tüketici Yönü İle İşletmelerin Sorumluluğu Paneli, TSE, Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi ve TÜKO-BİR tarafından düzenlenen panel, dört panelistten biri olarak, Ankara, 25 Nisan 2001.
  • “Elektronik Ticarette Sözleşme”, Bilişim Teknolojileri ve Hukuk Paneli, TÜBİTAK, yedi panelistten biri olarak, Ankara, 16 Mart 2001.
  • “Vakıflarda İzale-i Şuyu, Evladiyet, Tevliyet ve Galle Fazlası Davaları”, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen beş günlük seminerde, iki konuşmacıdan biri olarak, Ankara, 22-26 Mayıs 2000.
  • “Türkiye’de Tüketicinin Korunmasının Yasal Boyutu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, “21.yüzyıla Girerken Tüketici Olarak Haklarımızı Biliyor muyuz?” Paneli, TSE, Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi ve TÜKO-BİR tarafından düzenlenen panel, Ankara, Mart 2000.
  • “Medeni Kanun’un Toplumumuzdaki Rolü ve 1926’dan Günümüze Türk Medeni Kanunu”, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen konferans, Ankara, 19 Şubat 2000.
  • “Internet ve Özel Hukuk”, Internet ve Hukuk Paneli, Inet.tr’99 kapsamında, Ankara, 20 Aralık 1999.
  • “Özel Hukuk’ta Son Gelişmeler ve Türk Miras Hukuku” (tebliğ ingilizce olarak sunulmuştur), Ankara Barosu tarafından düzenlenen konferans, Ankara, 14 Aralık 1999.
  • “Dünya Kadın Gününde Kadın Hakları ve Medeni Kanun’da Kadının Durumu”, Kadın Birlikleri Federasyonu tarafından düzenlenen panel, Nallıhan/Ankara, 4 Mart 1999.
  • “Tüketici Açısından Standart Sözleşmeler ve Genel İşlem Şartları”, Tüketici Hakları Derneğince düzenlenen seminer, Ankara, 12 Aralık 1998.
  • “Türk Medeni Hukuku’nun Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu” (tebliğ ingilizce olarak sunulmuştur), Ankara Barosu tarafından düzenlenen seminer, Ankara, 17 Aralık 1998.
  • “Türk Borçlar Hukuku ve İngiliz Hukuku’ndan Farklı Yönleri” (tebliğ ingilizce olarak sunulmuştur), Ankara Barosu tarafından düzenlenen seminer, Ankara, 18 Aralık 1997.
  • “Türkiye’de Tüketicinin Korunması”, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Semineri, Ankara, 5 Mayıs 1997.
  • “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Etkileri”, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Semineri, Ankara, 3 Haziran 1996.
  • “Batı Ülkelerinde ve Avrupa Birliği’nde Tüketicinin Korunması”, Friedrich Neumann Vakfı ve TES-AR tarafından düzenlenen panel, Kırşehir, Ekim 1995.
  • “Tüketici Hakları ve Dünya’da Tüketici Haklarının Gelişimi”, Birinci Tüketici Kurultayı, Ankara, 22 Ekim 1994.
  • “İngiltere’de Hukuk Öğretimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Hukuk Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Mayıs 1993.

  Show Comments