Prof. Dr. Sebnem Akipek

Prof.Dr.Şebnem Akipek

DANIŞMAN
ÖĞRETİM ÜYESİ – ESKİ DEKAN

AliUlusoy

Prof.Dr.Ali Ulusoy

DANIŞMAN
ÖĞRETİM ÜYESİ – ESKİ DEKAN ESKİ RÖKTÖR YARDIMCISI DANIŞTAY ESKİ ÜYESİ

(*) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36.maddesine, 08.08.2011 tarihli KHK 605/40 md. ile eklenen Ek Fıkra’da belirtilen zamanlarda ve ASD Hukuk Bürosu’na münhasır olmamak üzere, uyuşmazlık bazında danışmanlık yapılmaktadır.

Show Comments