seyit_banner

seyit_SB
Av.Seyit Ali Atasayar
Kurucu Ortak
AVUKAT
Ankara Barosu Sicil No:11481
ARABULUCU
İş Hukukunda Uzman Arabulucu
Arabuluculuk Sicil No:62
atasayar@asdhukuk.comAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Seyit Ali Atasayar 1968 doğumludur. 1993 yılında başladığı mesleki faaliyetini 2007 yılında kurucularından olduğu ASD Hukuk Bürosu bünyesinde devam ettirmektedir.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun kabul ve yürürlüğe girmesi ile birlikte, Arabuluculuk eğitimi ve sınavlarında başarılı olarak Arabuluculuk Sicilinde kayıtlı ilk Arabulucular arasında yer almıştır. İş Hukukunda Uzman Arabulucu Sertifikası bulunmaktadır. Konkordato ve Konkordato Komiserliği Eğitimini tamamlamıştır.

  • Ticaret Hukuku
  • Borçlar Hukuku
  • İcra – İflas Hukuku
  • Tüketici Hukuku
  • Bankacılık Hukuku
  • İş Hukuku

alanlarında danışmanlık yapmakta olup, özellikle; uyuşmazlık çözümü ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, iş hukukunda uzman arabuluculuk, kat mülkiyeti, kira sözleşmeleri, kefalet sözleşmeleri, borç ilişkileri, faktoring sözleşmeleri, alacağın tahsiline yönelik icra – iflas takipleri, iflas, konkordato, kredi sözleşmeleri konularında aktif olarak hizmet vermektedir.
Seyit Ali Atasayar
Barkodu telefonunuzdan tarayarak kayıt oluşturabilirsiniz.
(“QR Code Scan” veya benzeri mobil uygulama gerekir.)

Show Comments