Category Archives:ASD Hukuk-Haber

İdari Yaptırımlar - Prof. Dr. Ali Ulusoy

İdari Yaptırımlar

Prof. Dr. Ali D. Ulusoy tarafından hazırlanan İdari Yaptırımlar kitabının basımı On İki Levha Yayıncılık tarafından yapıldı. (Kasım 2013)
“Çalışmada, idari yaptırımlar ana başlığı altında, regülatif cezalar, kabahat cezaları ve disiplin cezaları şeklinde sınıflandırılan idari cezalar ile idari tedbirlerin temel hukuki rejimi Danıştay’ın en son içtihatlarına da yer verilerek incelenmektedir.” (Önsöz’den)

 • İdari Yaptırımlar – Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy
 • Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy, ASD Hukuk Bürosu kadrosuna Danışman olarak katıldı.

  aliulusoy4

  Danıştay üyeliğine seçilen ilk hukuk profesörü olan Prof. Dr. Ali Ulusoy, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu üyeliğinden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğine geri dönüşü ile birlikte; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36.maddesine, 08.08.2011 tarihli KHK 605/40 md. ile eklenen Ek Fıkra’da belirtilen zamanlarda ve ASD Hukuk Bürosu’na münhasır olmamak üzere, uyuşmazlık bazında ASD HUKUK BÜROSU’nde danışmanlık yapmaya başlamıştır.

 • Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy Özgeçmişi
 • Bağımsız İdari Otoriteler (EPDK, KİK, REKABET KURUMU, RTÜK, SPK, TK) - Prof.Dr. Ali Ulusoy

  Bağımsız İdari Otoriteler

  Prof. Dr. Ali D. Ulusoy tarafından hazırlanan Bağımsız İdari Otoriteler kitabının basımı Turhan Kitapevi tarafından yapıldı. (Şubat 2003)
  “Prof. Dr. Ali Ulusoy bu çalışması ile, ülkemizde çok tartışılmış ve kamuoyu gündemini meşgul etmiş ve Üst Kurallar, Bağımsız Kurallar ve Düzenleyici Kurallar gibi isimlerle de anılan bağımsız İdari Otoriteler’i özellikle hukuksal açıdan inceleyip, değerlendirmiş, idari sistemdeki yerlerini belirlemeye ve ayrıca, Türkiye için en uygun bağımsız idari otorite modelinin nasıl olacağını ortaya koymaya çalışmış, konuyla ilgili çeşitli dergilerde yayınlanan makalelerinin ve değişik toplantı, konferans, panel ve sempozyumlarda yaptığı sunuşlarına da yer vermiştir.

 • Bağımsız İdari Otoriteler – Prof. Dr. Ali Ulusoy
 • Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi- Birleştirilmesi Ve Arazi Toplulaştırılmasının Genel Esasları - Prof. Dr. Şebnem Akipek

  Tapuya Kayıtlı Taşınmazlar

  Prof. Dr. Şebnem Akipek tarafından hazırlanan Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi- Birleştirilmesi Ve Arazi Toplulaştırılmasının Genel Esasları kitabının basımı Yetkin Kitapevi tarafından yapıldı. (2010)

 • Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi- Birleştirilmesi Ve Arazi Toplulaştırılmesının Genel Esasları – Prof. Dr. Şebnem Akipek