İdari Yaptırımlar - Prof. Dr. Ali Ulusoy

İdari Yaptırımlar

Prof. Dr. Ali D. Ulusoy tarafından hazırlanan İdari Yaptırımlar kitabının basımı On İki Levha Yayıncılık tarafından yapıldı. (Kasım 2013)
“Çalışmada, idari yaptırımlar ana başlığı altında, regülatif cezalar, kabahat cezaları ve disiplin cezaları şeklinde sınıflandırılan idari cezalar ile idari tedbirlerin temel hukuki rejimi Danıştay’ın en son içtihatlarına da yer verilerek incelenmektedir.” (Önsöz’den)

  • İdari Yaptırımlar – Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy
  • Show Comments

    Comments are closed.