Bağımsız İdari Otoriteler (EPDK, KİK, REKABET KURUMU, RTÜK, SPK, TK) - Prof.Dr. Ali Ulusoy

Bağımsız İdari Otoriteler

Prof. Dr. Ali D. Ulusoy tarafından hazırlanan Bağımsız İdari Otoriteler kitabının basımı Turhan Kitapevi tarafından yapıldı. (Şubat 2003)
“Prof. Dr. Ali Ulusoy bu çalışması ile, ülkemizde çok tartışılmış ve kamuoyu gündemini meşgul etmiş ve Üst Kurallar, Bağımsız Kurallar ve Düzenleyici Kurallar gibi isimlerle de anılan bağımsız İdari Otoriteler’i özellikle hukuksal açıdan inceleyip, değerlendirmiş, idari sistemdeki yerlerini belirlemeye ve ayrıca, Türkiye için en uygun bağımsız idari otorite modelinin nasıl olacağını ortaya koymaya çalışmış, konuyla ilgili çeşitli dergilerde yayınlanan makalelerinin ve değişik toplantı, konferans, panel ve sempozyumlarda yaptığı sunuşlarına da yer vermiştir.

  • Bağımsız İdari Otoriteler – Prof. Dr. Ali Ulusoy
  • Show Comments

    Comments are closed.